• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Eirik André Nilsen
 • Erling Hilstad
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Klaus Klausen Espedal
 • Kyrre Bilben
 • Linn Therese Warem
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Ola Thorud Jacobsen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Stine Frivåg
 • Trude Knutsen
 • Viggo Johnsen
 • Yngvild Bakken Furunes
 • Yvonne Bakken

Børøya tømmerkai

Eggas viktigste jobb er næringsutvikling i distriktene. Så jubelen var stor da Landbruksdirektoratet godkjente søknaden til regional tømmerkai i Hadsel.

Næringssjefen i Hadsel kommune ser flere fordeler og ringvirkninger med å bygge det omsøkte kaianlegget på Børyøa, øst for området der Nordlaks er i ferd med å utvide sitt fabrikkanlegg.

 

– Skognæringen er en åpenbar del av det grønne skiftet. Næringen baserer seg på bruk av fornybart materiale som er CO-nøytralt. Det er fremtidens næring som direktoratet nå har gitt Hadsel tilskudd til å skape grunnlaget for, mener næringssjef i Hadsel kommune, Daniel Sowe. 

 

Tilskudd på hele 16,8 millioner kroner

På rekordtid behandlet Landbruksdirektoratet søknaden fra Egga Utvikling, som vi skrev for Hadsel kommune og Hadsel havn KF, i slutten av august 2019. Det ble søkt om 18 millioner kroner. Resultatet er støtte på hele 16,8 millioner kroner, altså nesten full pott. Vesterålen og Lofoten opplever en sterk vekst i skognæringen, og vil få stor mangel på utskipningskapasitet av tømmer de neste tiårene. Dette er grunnen til at Landbruksdirektoratet prioriterte Hadsel-prosjektet så høyt.

Senior prosjektleder:
Børge Bentsen