• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Portefølje

Siden oppstarten i 2000 har vi gitt bedriftsrådgivning og ledet en rekke regionale utviklingsprosjekter. Over 300 bedrifter i Lofoten og Vesterålen har fått rådgiving eller finansiering via Egga Utvikling. Vi deler noen av dem med deg under her.