• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Eirik André Nilsen
 • Erling Hilstad
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Klaus Klausen Espedal
 • Kyrre Bilben
 • Linn Therese Warem
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Ola Thorud Jacobsen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Stine Frivåg
 • Trude Knutsen
 • Viggo Johnsen
 • Yngvild Bakken Furunes
 • Yvonne Bakken

Stokmarknes Miljøhavn

Kombinasjonen av økt containertrafikk og store hogstmodne granforekomster, sammen med investeringer i lavutslippsskip og sjømatproduksjon, vil skape en grønn bedriftsklynge i Hadsel. Det er konklusjonen i «Mulighetsstudien Stokmarknes miljøhavn».

På vegne av Hadsel kommune har Egga Utvikling AS gjort en studie av hvilke muligheter industriområdet i arealplanens E3 kan gi, i rapporten kalt Stokmarknes miljøhavn. Rapporten ble lagt frem i kommunestyremøtet 07. mai og skal brukes i kommunedirektørens arbeid med områdereguleringsplanen. Det endelige planforslaget skal behandles i kommunestyret i juni 2020.

 

Målet vårt er å skape arbeidsplasser og gjøre det attraktivt å bosette seg i Hadsel. Da er det gledelig å lese om så mye potensial og muligheter for bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Ikke minst i den tida vi er inne i nå, med store utfordringer for mange næringer, sier kommunedirektør Ola Morten Teigen.

 

Les mer på kommunens hjemmeside


Les mer på vol.no