• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Eirik André Nilsen
 • Erling Hilstad
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Klaus Klausen Espedal
 • Kyrre Bilben
 • Linn Therese Warem
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Marthe Hov Jacobsen
 • Ola Thorud Jacobsen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Stine Frivåg
 • Trude Knutsen
 • Viggo Johnsen
 • Yngvild Bakken Furunes
 • Yvonne Bakken

Sammen om Veipakke Vesterålen

Bedre infrastruktur må på plass om regionen skal vokse videre, er næringslivstoppene i Vesterålen enige om. Nå er det slutt på å kjempe for sin veistrekning og sin kommune.

Inger Merete Elven / blv.no

– Må over i handling

Vesterålen regionråd vedtok i juni i fjor at kommunene skal fastsette et startpunkt for veipakken i sine kommuner. Det har ennå ikke skjedd. Noe av dette skyldes koronapandemi og andre prioriteringer av ressursene, ifølge lederen i næringslivssamarbeidet.

 

Blant annet på bakgrunn av dette, har man engasjert Egga Utvikling til å lage ei saksutredning, som skal være mer eller mindre gryteklar for behandling i de respektive kommunestyrene.

 

Les hele saken på blv.no