• Anna Hultgren Olsen
 • Beate Solvoll
 • Børge Bentsen
 • Caroline Meier
 • Erling Hilstad
 • Geir Johnsen
 • Heidi Elisabeth Larsen
 • Ida Martinsen
 • Julie Bremnes
 • Kyrre Bilben
 • Maiken Johnsen
 • Marte Wiik
 • Ove Johansen
 • Siv Dagny Aasvik
 • Svein Erik Nicolaysen
 • Tom Runar Buljo
 • Trond Reinholdtsen
 • Trude Knutsen
 • Veronica Gabrielsen
 • Viggo Johnsen

Våre eiere

Egga Utvikling er eid av det lokale næringslivet og det offentlige i Lofoten og Vesterålen. Dette styrker vårt mandat som regional utviklingsaktør.

Sommarøy Produksjonslag AS
Seafood Partners AS
Delitek AS
Opplæringskontoret for fiskerifag i NN
Gunnar Klo AS
Fiskeriparken Egga Utvikling AS
A.H. Holding AS
Sortland Kommune
Myre Havneutvikling AS
Biomar AS
Cermaq Group AS
Bø kommune
Øksnes Kommune
Lødingen kommune
Myre Maritim AS
Kristoffersen Fiskebåt AS
Eimskip-CTG AS
Ytterstad Fiskeriselskap AS
Prestfjord AS
Eidsfjord Sjøfarm AS
Cermaq Alsvåg AS
Øyfisk AS
Elvenesstrand Smolt AS
Aqua Drift AS
Skogsøy Havbruk AS

Bulldoser Maskinlag AS

SE-Gruppen

Bulldozerlaget

Skottneslaks AS
Trollfjord Kraft

SIVA